Ermeni Milliyetçiliği ve Ayrılıkçı Faaliyetlerinin Kökenleri | Doç. Dr. Ahmet HALAÇOĞLU

Bugüne kadar Ermeni meselesi denince akla 1915 Tehcir Olayı gelmiştir ve ister bilim adamı olarak, isterse devlet adamı olarak Ermeni meselesinde savunmamızın ana noktasını bu olay oluşturmuştur. Bu durumda da, bilmeyenlerin zihinlerinde, sanki 1915 Ermeni Tehcirinden önce ve sonra Ermeni olayı veya meselesi olmadığı izlenimi uyanmaktadır.

Bundan dolayı biz Ermeni meselesi deyince üç ana boyutta inceleriz.
1. Tehcirden önceki dönemde Ermeniler,
2. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeniler ve Tehcir,
3. Dünya Savaşı sonrasında Ermeni Terörü.

Zira tehcirden önce de Anadolu’da Ermeniler tarafından çıkarılan isyanlar vardı, tehcirden sonra da ASALA terör örgütünün yaptığı Ermeni terörü vardır. Ermeni destekçisi Avrupa ülkeleri ve Ermenilerce olayın hep Tehcir ve sözde soykırım meselesinde yoğunlaştırılması ve bizim de böyle bir soykırımın mevcut olmadığını tarihi belgelerle ispata çalışmaya uğraşmamız, tehcir öncesi ve sonrası olaylarının hep göz ardı edilmesine sebep olmaktadır...

Metnin tamamı için tıklayınız...