İstanbul Ermeni Patrikleri ve Siyasî Faaliyetleri (1878-1923) | Doç. Dr. Recep KARACAKAYA

Bilindiği gibi Ermeni meselesinin doğmasına yol açan en önemli sebeplerden birisi de Ermeni Kilisesi’dir. Ermeni Patrikhane ve Kiliseleri, Ermenilerin her devirde bir cemaat olarak yaşamalarını sağlayan, onların dinî olduğu kadar dünyevî hayatlarını düzenleyen, onları birleştirip, birçok tehlikeden koruyan, bazan da siyasî, idari kışkırtmaları ve silahlandırmalarıyla onları tehlikenin kucağına atan müesseseler olmuştur.

Osmanlıların İstanbul’da ihdas ettikleri İstanbul Ermeni Patrikliği imparatorluk içinde aile ve miras gibi bazı dünyevî konularla, uhrevî yetkileri bünyesinde toplayan bir makamdı.

Ermeni din adamları için din ve dini müesseseler, siyasi hedeflere ulaşmada bir araç olmuştur. İstanbul Ermeni Patriği olan bazı patrikler, dini görevleri ve sorumlulukları yanında, kendisini Ermeni milleti için milli ve siyasi bir otorite olarak kabul etmiş, Ermeni toplumunun hayatlarına şekil ve yön veren en büyük güç olmuştur...

Metnin tamamı için tıklayınız...