Türk - Ermeni İhtilâfının Başlangıcı (1878-1897) | Prof. Dr. Bayram KODAMAN

Türk-Ermeni ihtilafı derken şüphesiz 1878 yılında imzalanan Ayastefanos Anlaşması’nın 16., Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi ile Düvel-i Muazzama’nın Ermeniler lehine koydurduğu ıslahat hükümleri sonucu ortaya çıkan veya çıkarılan ve Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar devam eden olayları alıyoruz. Demek ki 44 yıllık bir dönemi içine almaktadır. Hâlbuki Türk-Ermeni ilişkilerini sadece bu döneme sıkıştırmak hem lmî bir yaklaşım değil, hem de insaf sınırlan dışına taşmaktadır. Zira Türk-Ermeni ilişkileri en azından 1040 yıllarına kadar gitmektedir. Yaklaşık bin yıllık bir dönem içinde 900 yılı Türk-Ermeni münasebetlerinin iyi gittiği iki milletin birbirine yaklaştığı-dost olduğu
bir dönemdir. Son 100-150 yıldır bu ilişkiler kötüleşmiştir. Bu bakımdan Ermenilerle Türkler arasında henüz tarihi ve kültürel dostluk ilişkisi düşmanlığa ağır basmaktadır. Şüphesiz biz burada bu ilişkilerin tarihçesini anlatacak değiliz; ancak konuyu iyi temellendirmek için yine de tarih içinde bir ufuk turu yapmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz...

Metnin tamamı için tıklayınız...