Balyan Ailesi ve Osmanlı İmar Sektöründeki Yeri | Yrd. Doç. Dr. Selman CAN

Osmanlı mimarlığının özellikle son dönemine ilişkin yapılan yayınlarda dikkati çeken en önemli konu bu dönemde inşa edilen yapıların büyük çoğunluğunun Ermeni asıllı Balyan Ailesi fertleri tarafından inşa edilmeleridir. Bu bilgilerin doğruluğu ve eksikleri konusunda sanat tarihçilerinin yeterli çalışmaları olmamış ve mevcut bilgiler her çalışmada sorgulanmadan kullanılmıştır. Balyanlar’ın Osmanlı imar sektöründeki gerçek konumları ve üstlendikleri görevlerin yapısı arşiv belgeleri ışığında yeniden ele alınmalıdır.

Osmanlı Devleti’nde, mimarlık teşkilatının kuruluşundan itibaren, ihtiyaç duyulduğu oranda gayrimüslim (Ermeni ve Rum mimarlar gibi) mimarlara da görev verilmiştir. Bunların sayısı teşkilat içerisinde sürekli olarak belli bir oranda sınırlanmamış ve değişik dönemlerde farklı sayılara ulaşmıştır. Osmanlı arşivlerinde şimdiye değin tesbit edilebilen
mimar halifelerinin listelerine göre;...

Metnin tamamı için tıklayınız...