Ereğli / Zonguldak Madencilik Sektöründe Ermeniler | Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖĞRETEN

Ereğli Kömür Madeni Havzası’nda 1841 yılından itibaren düzenli olarak kömür üretilmeye başlanmıştır. Kömür Havzası’nda işlet ruhsatı verilen 393 kömür madeni ocağından çoğu, çeşitli milliyet, din, mezhep ve ülkelere mensup madencilerin çoğu kere birbirleri ile kurdukları ortaklıklarla işletilmiştir. Bu çalışmada Ermeni madenciler tarafından işletilen kömür madeni ocakları tespit edilecektir.

Bu çalışma yapılırken öncelikle, Ereğli Kömür Madenlerinin idari birimlerce tutulan yazılı kayıtlardan istifade edilmiştir. Önemli bir kısmı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde bulunan bu kaynakların yanı sıra Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Eğitim Dairesi Arşivi (TTKEDA) defter ve belgeleri ile diğer araştırma eserlerinden istifade edilmiştir...

Metnin tamamı için tıklayınız...