Ermeni Tüccarların İran Ticaretindeki Rolleri (XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyılın Başları) | Dr. Masoumeh DAEI

Eski zamanlardan beri, Ermenistan yolu üzerinde, batı ile doğu arasında faal bir şekilde ticaret ve alışveriş yapılmaktaydı. Hem coğrafi açıdan hem de yanında İran gibi ekonomik ve kültürel açıdan zengin ülkelerin bulunması bu bölgeyi daha fazla önemli kılmaktaydı.

İslamiyetin ortaya çıkışından önce Ermeniler, İran, Mezopotamya ve Anadolu ile sıkı bir ticari ilişki içerisindeydi. Arapların hücumu ile Ermenilerin ticareti büyük bir darbeye uğradı ve çöktü. XI. yüzyılda Orta Asya’dan göç eden kavimlerden dolayı, Ermenilerin ticareti yine ağır bir çöküntü ile karşılaştı. Ancak Selçukluların gelişi ile o dönem ve sonrasında ticari ilişkiler tekrar canlandı. XIII. ve XIV. yüzyıllarda İran’ın bazı şehirleri uluslararası ticarette ön plana çıktı...

Metnin tamamı için tıklayınız...