Sarafim Efendi ve Kıraathanesi | Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU

Anadolu’nun Selçuklular tarafından fethedilmesinden itibaren Türklerle birlikte yaşamayı benimsemiş olan Ermeniler toplu şekilde Müslüman olmamakla birlikte, kaynaşarak ortak bir kültür meydana getirilebileceğinin en güzel örneğini vermişlerdir. Ermeni ayrılıkçı düşüncesinin oluşumu ve gelişimi aşamasında de bu yapı büyük ölçüde korunmuştur. O nedenle, Osmanlı’dan günümüze Türk-Ermeni ilişkileri değerlendirilirken, Ermeniler içerisinde devlete bağlılığı sürdürenlerin ve bunun yanında hizmet üreterek iyi vatandaş örneği gösterenlerin anılması kadirşinaslık gereğidir. Zira Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkiye’nin siyaset, bürokrasi, eğitim, maliye, kültür ve sanat hayatında iz bırakmış sayısız Ermeni vardır. Bunlardan birisi de Osmanlı aydın tipinin oluşmasında, kamuoyu düşüncesinin gelişmesinde ve süreli yayın koleksiyonculuğunun başlamasında öncülük etmiş olan Sarafim Efendi’dir. Sarafim Efendi hizmetini kendi adıyla açtığı ve alanında ilk müessese olan kıraathane bünyesinde gerçekleştirmiştir. Asıl konuya girmeden önce, Tanzimat döneminde kahvehaneden kıraathaneye geçiş süreci üzerinde kısaca durmak gerekir...

Metnin tamamı için tıklayınız...