Siyasal Yapıları İçeren ‘Ekonomi-Dünyalar’ İçinde Bir Ticaret Diasporası: Ermeniler (XVII ve XVIII. Yüzyıllar) | Doç. Dr. Abdulkadir İLGEN

1259 Eylülünde büyük bir Moğol ordusu, Azerbaycan’dan Suriye’ye doğru yürüyüşe geçmişti. Ermeni tarihçisi Hayton’un yazdıklarına göre, Moğolların sefer planı Hülâgu ile sâdık tâbii Ermenistan (Kilikya) Kralı I. Hetum’un yaptıkları bir görüşmede kararlaştırılmıştı. Hülâgu Han, Mukaddes Toprakları Müslümanların elinden kurtarıp Hıristiyanlara vermek maksadıyla Kudüs’e kadar inmek istediğinden, Hetum’a ordusunun tamamını Urfa yakınlarına getirmesini emretmişti. Bu haberden çok memnun olan Hetum, büyük bir ordu toplamış ve Hülagu’yla buluşmaya koşmuştu. Diğer taraftan, Vartan’ın ifadesine göre, Ermeni Patriği, Han’ı takdis etmiştir. Böylece Cengiz Han’ın torununun seferi bir ‘Ermeni-Moğol Haçlı’ seferi görünümü almış oluyordu. Hatta bazı bakımlardan buna ‘Frank-Moğol Haçlı’ seferi de denebilir. Gumilev Ermeni, Suriyeli ve Gürcülerle ittifak eden bu Moğol istila girişimine “ Sarı Haçlı Seferi” demeyi daha uygun bulur...

Metnin tamamı için tıklayınız...