Tokat’ta Hukuk Alanında Türk-Ermeni İlişkileri (1770-1810) | Prof. Dr. Ali AÇIKEL

Hukuk alanında Türk-Ermeni ilişkileri gerçekte Osmanlı öncesi devirlerde şekillendi. Bu ilişkiler altı asırlık Osmanlı döneminde daha kapsamlı ve daha yoğun olarak yaşandı. Bu dönemde her iki toplumun (Türk ve Ermeni) hukukî ilişkileri genel olarak Müslim-Gayrimüslim münasebetleri çerçevesi içinde ele alınmıştır. Az sayıdaki bilimsel çalışmada Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin durumu değerlendirilmiştir. Bölgesel nitelikli Türk-Ermeni hukukî münasebetleri hakkında ise akademik seviyede sadece birkaç çalışma göze çarpmaktadır.

Türk-Ermeni ilişkilerinin hukukî boyutu adı geçen çalışmalarla genel olarak ortaya konmuş olmakla birlikte, birkaç dinî topluluğun yan yana yaşadığı Osmanlı şehirlerinde gerçek durumun ne olduğu hususu tam olarak bilinmemektedir. Bölgesel farklılıkların bu iki topluluğun (Türk ve Ermeni) hukukî ilişkileri üzerinde etkili olup olmadığı sorusu cevap beklemektedir. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için bireysel veya ekip halinde yapılacak çok sayıda bölgesel çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır...

Metnin tamamı için tıklayınız...