XVII. Yüzyılda Ermenilerin Balıkesir’de İskânları | Doç. Dr. Abdülmecit MUTAF

Kuruluşundan itibaren teb’ası arasında oldukça çok sayıda gayr-i müslim toplulukların da bulunduğu Osmanlı devletinde, müslüman Türk nüfus ile müslüman olmayan unsurlar belli bir hukuk çerçevesi içerisinde iç içe ve huzur içerisinde yaşamışlardır. İslam Hukuku kaynaklı olup Osmanlı devletince de uygulanmış olan ve “farklı dinlerden olan insanların asırlarca aynı ülkede bir arada yaşamalarını sağlayan” bu hukuki-idari düzenin adı “Osmanlı millet sistemi”dir. Millet sistemi; halkı ve yönetimi gayr-i Müslim olan bir bölgenin İslam ülkesine (Darü’l-İslam) katılmasından sonra, buradaki kitap ehlinin (ehl-i zimmet) bir ahitname, hukuk ve himaye bahşedici bir ahit ile İslam devletinin idaresi altına girmesinden doğan bir teşkilat, hukuki varlıktır...

Metnin tamamı için tıklayınız...