1878 Berlin Kongresi’nden 1915 Tehcirine Merzifon Ermenileri | Doç. Dr. Ahmet KOLBAŞI

Ermeni toplumu tarihlerinin uzun bir dönemini Türklerle birlikte yaşamış ve bu sebeple tarihte önemli bir müştereklik oluşmuştur. Bu tarihi sürecin önemli bir parçası Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanmıştır. Sultan Fatih zamanında 1461 yılında Bursa Metropoliti Hovakim’in İstanbul’da Ermeni Patrikliği ihdas edilerek buraya Patrik olarak atanması ile Osmanlı millet sistemi içindeki yerlerini almışlardır. Ağırlıklı olarak Gregoryan mezhebini benimsemiş olan Osmanlı Ermenileri Osmanlı sosyal barışı içinde uyumlu olarak XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar barış içinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Osmanlı Ermenilerinin hem ruhani hem de cismani lideri olarak kabul edilen Patrik bunların Millet Başı’sı olarak anılacaktır...

Metnin tamamı için tıklayınız...