Düzce’deki Ermeniler | Prof. Dr. Enver KONUKÇU

Tanin Gazetesinden Ahmet Şerif Bey, Bolu Sancağı’ndaki Düzce’ye geldiğinde, bu kasabayı ve köylerini meydana getiren göçmenlerden bahseder. Bu arada, Ermenilerden de söz ederek, İcâdiye Mahallesi’nin de kuruluşuna dikkati çekmektedir. Onun bu konuda kaleme Aldıkları şöyledir:

“Düzce’de yeni yeleşmeye çalışıyorlar. Ticarette iyi bir yerleri bulunduğu gibi, bunu ilerletmek için çok çalıştıkları görülüyor. Merkez kazayı gösteren cedvelde bir rakamları ile dolan İcâdiye Mahallesi, Ermeniler tarafından yeni yapılmaktadır. Mahalle, henüz yapılmamış ise de bugünkü temel ve esastan kasabanın en bayındır ve ileri yeri olacağı anlaşılıyor...

Metnin tamamı için tıklayınız...