İzmit Kazası’nda Ermeni Yerleşiminin Başlangıcı ve Ermeni Yerleşim Yerleri | Oğuz POLATEL

Yerleşim alanı olarak tarih öncesi dönemlere kadar uzanan İzmit, Bithynia, Roma ve Bizans dönemlerinde Nikomedia adıyla anılıyordu ve siyasi, ekonomik, dinsel ve stratejik öneme sahip bir kent idi. Osmanlı Beyliği’nin, Anadolu’nun kuzey batısında yayılmaya başlaması üzerine Nikomedia 1337’de Türk yönetimine geçmiştir. Osmanlı Devleti yönetimin geçtikten sonra Nikomedia kenti İznikmid/İzmid olarak adlandırılmıştır. Aynı zamanda Nikomedia’nın fethinden önce Sakarya nehri ile Üsküdar arasındaki bölgenin Osmanlı hâkimiyetine geçmesinde büyük rolü olan Osman Bey’in silah arkadaşı Akça Koca’dan dolayı bu bölgeye Kocaili adı verilmişti. Osmanlı idari teşkilatında ilk zamanlarından itibaren yer alan Kocaili Sancağı, idari sınırları zaman zaman değişmekle birlikte XIX. yüzyılda İzmit Mutasarrıflığı ve İzmit Sancağı olarak da adlandırılmıştır. Kocaeli Sancağı, XVI. yüzyılda Gebze, Yalakabad (Yalova), Görele, İznik, İznikmid (İzmit), Şile, Kandıra ve Yoros kazalarından...

Metnin tamamı için tıklayınız...