XIX. Yüzyılda Adapazarı’nda Ermeniler | Resül NARİN

Osmanlı Devleti, gerek din, gerek etnik açıdan mozaik bir yapıya sahiptir. Ülkenin egemenlik sahası içerisinde Müslümanların dışında Katoliklerden; Latinler, Katolik Ermeniler, Katolik Gürcüler, Katolik Süryaniler, Kildaniler, Marunîler, Kıptiler, Katolik Rumlar, Katolik olmayanlardan Ortodokslar, Gregoryenler, Nasturiler, Yakubiler, Melkitler, Mandeiler, Musevilerden; Rabbaniler, Karailer, Samiriler ve ayrıca Sabiiler bulunuyordu.

Osmanlılar fethettikleri topraklarda yaşayan farklı dinlere mensup insanların İslâm dinine girmeleri yönünde baskı uygulamak bir tarafa bu insanların inanç ve vicdan hürriyetlerini koruma altına almışlardır. Üstelik birinin diğerine baskısına da müsamaha edilmemiştir. Bu konuda Kudüs’te dini konular yüzünden çıkan gayrimüslimler arasındaki
anlaşmazlıkta devletin hakem rolünü üstlendiğini bir örnek olarak zikredebiliriz...

Metnin tamamı için tıklayınız...