XIX. Yüzyılda Kars Sancağında Ermeni Ahalinin Durumuna Genel Bir Bakış | Yrd. Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA

XIX. yüzyılda Kars ve civarında dinsel ve etnik anlamda Türkler, Kürtler, Karapapaklar ve Ermeniler bir arada yaşamaktaydılar. Bu grupların ilk üçü Müslüman inancına mensup iken Ermeniler Hrıstiyan-Gregoryen inancındaydı. Ermenilerden küçük bir grup ise Hıristiyanlığın farklı mezheplerinde bulunuyordu. Kars’taki sosyal grupların birbirleri ile ilişkileri genel olarak karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde devam etmekteydi. Dış güçler müdahale etmediği sürece sosyal gruplar arasında bireysel gerginleşmeler dışında toplumlararası büyük çaplı gerginlikler yaşanmamaktaydı. Ancak Rusya’nın bölge üzerinde istilacı emeller beslemesi ve kendisine işbirliği yapacak unsur olarak Ermenileri seçmesi ve Ermenilerin de Rusların emelleri doğrultusundaki çalışmaları sosyal gruplar arasında gerginleşmeyi artırmıştır...

Metnin tamamı için tıklayınız...