XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Mısır Hidivliği’nde Ermeniler | Yrd. Doç. Dr. Durmuş AKALIN

Osmanlı Devleti I. Selim zamanında Memluk Devleti ile yaptığı mücadeleyi kazanarak 1517 yılında Mısır’a hakim oldu. Bu tarihten sonra Mısır’ın hakimiyeti XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nde kaldı. 1517’de I. Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu’na katılan Mısır, I. Selim ve oğlu Kanuni zamanında teşkilatlandırıldı. Fransız istilasına kadar (1798) kesintisiz devam eden Mısır’da Osmanlı teşkilatının özellikleri şöyledir: Mısır Osmanlı Devleti’nin bir eyaletidir. İdare bakımından İstanbul’a bağlıdır. Fakat uzaklığı nedeniyle Mısır’ın idaresi diğer Osmanlı vilayetlerinden farklıdır. Bu sebepten dolayı Mümtaz Vilayet olarak kabul edilir.

Hukuken Mısır Osmanlıya ait olmakla birlikte Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti bölgeye gönderdiği valilerin dirayeti ve orada devam etmekte olan Memluk Beylerinin güçleri ile doğrudan ilgiliydi. Bu iki güç arasındaki çekişmede ağır basan taraf aynı zamanda Mısır’da söz sahibi olma hakkını da kazanıyordu...

Metnin tamamı için tıklayınız...