Anadolu’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne Ermeni Göçleri | Doç. Dr. Şenol KANTARCI

ABD’ye Ermeni göçünün genel sınıflandırmasında üç farklı göç şeklinin gerçekleştiği görülür. Bunlardan birincisi, eğitim amaçlı olarak yapılan göçler, ikincisi, ticari amaçlı yapılan göçler ve üçüncüsü ise, siyasi amaçlı yapılan Ermeni göçleridir. İlk ikisi XIX. yüzyılın ikinci çeyreği ile başlamış, siyasi amaçlı göçler ise aynı yüzyılın son on yılından itibaren gerçekleşmiştir.

ABD’den Osmanlı Devleti’ne ilk gelenler Amerikan tüccarları ve misyonerlerdi. Osmanlı Devleti’nden ABD’ye ilk olarak giden Ermeniler de bu tüccar ve misyonerlerin kayırıp kolladıkları kimseler olmuştur. Osmanlı Devleti’nden Amerika’ya Ermeni göçünü ilk olarak misyonerler başlatmıştır. Misyonerler, Ermeni çocuklarına verdikleri eğitim-öğretimle Ermeni çocukları arasında ABD özlemi yaratarak Yeni Dünya’yı gidip görme arzusunu kamçılamışlardır. Böylece misyonerlerin eğitiminden geçen her Ermeni çocuğu birer Amerikan hayranı olmuştur...

Metnin tamamı için tıklayınız...