Gabriyel Noradunkyan Efendi: Ermeni Asıllı Bir Osmanlı Nâzırı ve Ermeni Meselesine Bakış Açısı | Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ

1789 Fransız İhtilali, içlerinde pek çok ulusu barındıran imparatorluklar için sonlarının gelmeye başladığını gösteren en önemli olaylardan birisidir. İhtilalin ortaya çıkardığı “ulusçuluk” akımı, imparatorluklar bünyesinde bulunan milletlerde bir ulus bilinci oluşmasına neden olmuş, böylece onların örgütlenip kendi devletlerini kurmaları yolunu açmıştır. Benzer bir durumda olan Osmanlı İmparatorluğu da ciddi manada aynı sorunla karşılaşmıştır. “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” olarak adlandırılan XIX. yüzyıl içinde, dönemin büyük devletlerinin Osmanlı coğrafyasındaki emperyal çıkarları doğrultusunda kışkırttıkları milletler, yer yer ayaklanıp bağımsızlıklarını kazanarak imparatorluktan kopmaya başlamış ve devlet “Hasta Adam” olarak nitelenir olmuştu. Bu bağlamda, XIX. yüzyılda çok sayıda ayaklanma ile uğraşan devlet, dağılma noktasına gelmiştir...

Metnin tamamı için tıklayınız...