II. Abdühamid’e Sunulan Lâyihalar Işığında Ermeni Meselesi | Yrd. Doç. Dr. Mustafa OĞUZ

II. Abdülhamid’in tahta çıktıktan sonra karşılaştığı ilk uluslararası mesele 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) oldu. II. Abdülhamid’in devlet yönetimini tanımaya ve kavramaya başladığı sırada devlet için yıkıcı ve yıpratıcı bir savaşla karşı karşıya kalması, onu devlet idaresinde daha sıkı ve daha sert politikalar takip etmesine sebep olmuştur.

Ermeni meselesi 93 Harbi’nden sonra ortaya çıkan bir meseledir. Rusya ile yapılan Ayastefanos Antlaşması’nın on altıncı ve Berlin Antlaşması’nın altmış birinci maddelerinde “Osmanlı Devleti’nin Ermeniler için mahalli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı yapmayı ve Kürtlere ve Çerkezlere karşı güvenliğini sağlamayı taahhüt ettiğini” kabul eden hükümler içermekteydi...

Metnin tamamı için tıklayınız...