Karahisar-ı Şarkî Sancağında Ermeniler (XV.-XVII. Yüzyıllar) | Prof. Dr. Fatma ACUN

Karahisar-ı Şarkî Sancağı’nda XV. - XVII. yüzyıllar arasında yaşamış olan Ermeni nüfusunu incelemeye ayırdığımız bu çalışmada önce, sancağın incelenilen dönem boyunca geçirdiği idari değişikliklerin üzerinde durulması ve sınırlarının çizilmesi ardından da, bölgedeki Ermeni varlığının mevcut belgele ve bilgilere dayalı olarak sunulması uygun bulunmuştur. Konuya ilişkin mevcut belgele ve bilgilere yeterince eleştirel yaklaşıldığını, konunun hassasiyetine binaen, azami titizliğin gösterildiğini, gereken akademik nesnelliğin korunduğunu, öncelikle ifade etmek isteriz...

Metnin tamamı için tıklayınız...