Osmanlı Devleti’nden İran’a Ermeni Göçü ve Sonuçları (1878 - 1915) | Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

Bireylerin ya da toplumsal kümelerin daha iyi şartlarda yaşamak amacıyla bir coğrafya üzerinde yer değiştirmeleri anlamına gelen ve demografik bir süreci ifade eden göç, insanlık tarihiyle özdeş bir olgudur. Bilindiği üzere, tarihi süreç içerisinde dünyada pek çok ve çeşitli göçler vaki olmuştur. Söz konusu göçleri şekil ve sebeplerine göre “münferid, kitlesel, geçici, serbest, mecburi ve daimi göçler” gibi çeşitli tasniflere tabi tutmak mümkündür. Ermenilerin başta Amerika olmak üzere Rusya, Avrupa ülkeleri ve İran’a yapmış oldukları göçler de siyasi ve ekonomik sebeplere dayanan münferid, serbest ve daimi göçler arasındadır...

Metnin tamamı için tıklayınız...