Tanzimat Döneminde Kütahya’da Ermeni Nüfusu | Yrd. Doç. Dr. Refik ARIKAN

Osmanlı Devleti, kurduğu nizamla bünyesinde barındırdığı pek çok milleti yüzyıllar boyunca idare etti. Batılıların “Pax Ottamana” dedikleri Osmanlı hâkimiyeti özellikle ilk üç asırda tüm tebaa için barış ve adalet devresi oldu. Bu dönemde can, mal ve vicdan hürriyeti Müslümanlar kadar gayr-ı müslimlere de tanındı. Tanzimat ve Islahat Fermanları ile bu haklar daha da genişletildi. Ermeniler de bu sistem içerisinde Osmanlı Devleti egemenliğinde yaşadılar. Devlete bağlılıkları ile bir dönem “Millet-i Sadıka” olarak adlandırıldılar.

Ermenilerin Türklerle ilişkilerinin başlangıcı Hazarlara kadar götürülse de münasebetlerin yoğun olarak başladığı dönem Çağrı Bey’in 1015-1021 yıllarında Doğu Anadolu’ya yaptığı seferler sırasındadır. Malazgirt ile birlikte Doğu Anadolu Türk idaresine girerken, Ermeniler büyük kitleler halinde Fırat boylarına, Orta Anadolu’ya, Kilikya ve Suriye taraflarına hareket ettiler...

Metnin tamamı için tıklayınız...