Tehcir Öncesi Dönemde Türkiye’den Rusya’ya Ermeni Göçü (1876 - 1915) | Yrd. Doç. Dr. Sezai BALCI

Savaşlar, doğal afetler, siyasi ve dini baskılar, sınır değişimleri, ekonomik, etnik gibi sebeplerle milyonlarca insan tarih boyunca doğup büyüdüğü, yaşadığı yerlerden başka ülkelere göçmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede Ermenilerin tarihi incelendiği zaman birçok göçe tabi tutuldukları görülmektedir.

Rusya için Güney Kafkasya, Balkanlardan sonra dünyaya açılan ikinci kapı olmuştur. Ruslarla Kafkasya Ermenilerinin ilişkileri 1700’lü yılların erken dönemlerine kadar uzanmaktadır. Rus Çarı Büyük Petro zamanında bazı Ermeniler Rus politikasına ve Rus ordusuna hizmet etmeye başlamışlardır. Rusların Kafkasya ile ilgilenmelerinden sonra Ermeniler Rusya’ya güvenle bağlanmışlar ve Rusya’dan destek beklentisi içine girmişlerdir. Osmanlı idaresindeki Doğu Anadolu Ermenileri ilk önce Rusya yararına casusluk ederek Ruslara hizmet etmişlerdir. Doğu Anadolu’da XIX. Yüzyılın başından itibaren Ruslarla yapılan tüm savaşlarda Anadolu Ermenileri sınırı geçerek Osmanlı askerinin harekâtı hakkında Ruslara bilgi vermişlerdir...

Metnin tamamı için tıklayınız...