XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı ve XX. Yüzyılın Başlarında Bilecik’te (Ertuğrul Sancağı) Ermeni Nüfus Hareketleri | Yrd. Doç. Dr. Halim DEMİRYÜRE, Yrd. Doç. Dr. Taner BİLGİ

Osmanlı Devleti, evrensel karakterli bir devlet olması münasebetiyle bünyesinde etnik yönden farklı birçok gayrimüslim unsuru barındırmıştır. Bu unsurlardan bir tanesi de Ermenilerdir. Osmanlı ülkesindeki Ermeni nüfusuna yönelik güvenilirlik dereceleri değişik olan birçok kaynak mevcuttur. Osmanlı nüfus sayımları, salnameler, nüfus istatistik defterlerinden oluşan Osmanlı kaynakları ve bu konuda araştırma yapmış olan önemli araştırmacıların eserleri birinci derecede önemlidir. XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyılın başlarında Bilecik’teki
Ermeni nüfus hareketleri de bu kaynaklar bağlamında değerlendirilecektir. Tarihi süreç içerisinde Ermeniler, muhtelif nedenlerden ötürü Anadolu’nun değişik bölgelerine yerleşmişler ve bu bölgelerde azınlık olarak yaşamışlardır. Bilecik’te de durum farklı olmamıştır...

Metnin tamamı için tıklayınız...