Zararlı Ermeni Neşriyatı Karşısında Mehmed Şükrü Efendi’nin Bir Raporu | Yrd. Doç. Dr. Pelin İSKENDER KILIÇ

XIX. yüzyıla gelindiğinde çok uluslu, dinli ve kültürlü olan Osmanlı Devleti, bulunduğu çağın özelliği gereği gerek iç gerekse dış güçlerin etkisiyle dağılma sürecine girmiştir. Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran siyasî sorunlardan biri de azınlıklar meselesi olmuştur. Bilhassa 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası, Fransız İhtilali’nin ve özellikle de Osmanlı Devleti üzerinde emelleri olan büyük güçlerin etkisiyle Osmanlı içerisinde Ermeni meselesi ortaya çıkartılmıştır. İçinde bulunan azınlıklar yavaş yavaş Osmanlı Devleti’nden ayrılırken, yüz yıllardır Anadolu’da Türklerle iç içe yaşayan Ermeniler de açıkça bölücü faaliyetlere başlamışlar ve bu doğrultuda büyük devletlerin desteğini almışlardır...

Metnin tamamı için tıklayınız...