ABD’li Misyonerlerin 1830-1917 Yılları Arasında Osmanlı Topraklarındaki Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin İki Ülke Diplomatik İlişkilerine Etkisine Genel Bir Bakış | Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE

Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminden çöküş evresine geçişi tarihçiler tarafından Karlofça Antlaşması ile başlatılır. Karlofça Antlaşması’ndan yaklaşık yüzyıl sonra gerçekleşen Fransız Devrimi ve devrimin yaymış olduğu milliyetçilik akımları Osmanlı azınlıklarını hareket geçiren ve dağılmayı hızlandıran en etkin tarihi gelişmelerden bir tanesi, belgide en önemlisidir. Amerikalı Misyonerler bu şartlar altında, Fransız Devrimi’nden yaklaşık otuz yıl gibi kısa bir süre sonra Osmanlı topraklarında faaliyete başladılar ve milliyetçilik akımlarının Osmanlı Devleti’nin ücra köşelerine kadar yayılmasında büyük rol oynadılar. Misyonerlerin çalışmaları on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nin artık bir arada tutulamayan özellikle Hıristiyan uyruklarının en büyük ayrılıkçı düşünce kaynağı haline geldi ve dağılmayı hızlandırdı...

Metnin tamamı için tıklayınız...