Ermeni Kimliğinin İnşasında Kilisenin Rolü | Doç. Dr. Davut KILIÇ

Bu çalışma 13.09.2007 tarihinde “ICANAS 38”de sunulan tebliğ metninden hareketle yeniden gözden geçirilere, bu eser için yayına hazırlanmıştır.

Hıristiyanlığı kabul etmezden önce Ermeni toplumunun din’i; hem Hierodulos ve benzeri uygulamalar ile Ermeni-Frig milli unsurları, hem de bazı Urartu kalıntıları ve İran Panteonundan alınma unsurlar içeriyordu.2 Ermeniler, İranlılar gibi tabiata tapar ve tabiattaki unsurlarda (güneş, ay, ateş, su, vb. gibi) bir kutsallık olduğuna inanırlardı. Taptıklarına karşı yakarmalarını ve sevgi gösterilerini açık alanda yaptıkları için de ibadet edecekleri bir tapınakları yoktu.

Ermeni tarihinin ilk dönemi üzerinde çalışan bütün araştırmacıların kabul ettiği şekliyle Hıristiyanlığa geçmezden önce Part kültürünün, Ermeni toplumu üzerindeki etkisi Sasaniler ile Ermeniler arasında müşterek bir din olan Zerdüştlükten kaynaklanmaktaydı...

Metnin tamamı için tıklayınız...