Osmanlı Ermenilerine Yönelik Misyoner Faaliyetleri | Doç. Dr. Davut KILIÇ

Katolik mezhebinin Ermeni toplumuna benimsetilmesi ve Roma’nın nüfuzuna girmesi için yapılan çalışmaların Kilikya Tabi Ermeni Baronluğunun ilk dönemlerine kadar pek başarılı olduğu söylenemez. Ancak Baronluğun daha sonraki dönemlerinde, Katolik mezhebi Ermeniler arasında yavaş yavaş benimsenmeye başlanacaktır.

Vatikan ve Fransa’nın etkisiyle Katolikliğin Ermeniler arasına girişi Haçlı seferlerinin sonlarına rastlar. Kilikya Ermeni Baronluğunun, siyasi tercih olarak Katolik mezhebine yakınlık duymasında ise Venedik yönetimindeki Kıbrıs ve Ceneviz kolonileriyle olan münasebetlerin de etkisi vardır...

Metnin tamamı için tıklayınız...