Son Dönem Osmanlı Nüfusu ve Etnik Dağılımı | Prof. Dr. Servet MUTLU

Osmanlı İmparatorluğu çeşitli iç ve dış nedenlerin etkisi ile dağılırken, önde gelen etnik azınlıklar, ya da en azından bunların önderleri, 19’uncu yüzyılın sonlarına doğru ya Ermeniler’de olduğu gibi bağımsız bir devlet kurmak, ya da Rumlar’da olduğu gibi kendi soydaşları ile birleşmek amacı ile çeşitli karışıklıklar yaratmışlardır. Her bir azınlığın nüfusu ve bu nüfusun bulunduğu coğrafî yöredeki toplam nüfusa oranı, önemli bir mesele oluşturmuştur. Ayrılıkçı veya toprak talebinde bulunan taraflarca, kendi taleplerini haklı göstermek amacı ile nüfusa ilişkin çeşitli rakamlar üretilmiştir. Osmanlı Yönetimi ise, yapılan nüfus sayımlarının ortaya koyduğu rakamları öne sürmüştür. Ayrılıkçı ve toprak talebinde bulunan taraflar, söz konusu nüfus sayımı sonuçlarının taraflı ve güvenilmez olduklarını ve bu nedenle hiçbir değer taşımadıklarını iddia etmişlerdir. Daha sonra meydana gelen olaylar, azınlıkların emelleri açısından talihsiz sonuçlar vermiştir. Aynı iddialar halâ, bu iddiaların bazı önde gelen taraftarlarınca tarihi gerçekler olarak öne sürülmektedir...

Metnin tamamı için tıklayınız...