Van’da Amerikan Misyoner Teşkilatının Kuruluşu ve Misyonerlerin Faaliyetleri (1870-1896) | Yrd. Doç. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN

XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni sorununun ortaya çıkışında ve bu sorunun uluslararası arenaya taşınarak boyutlarının her geçen gün artmasındaki en önemli faktörlerden biri Amerika Birleşik Devletleridir. ABD, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları dâhilinde yaşayan Ermenileri, Osmanlı topraklarının kaynak zenginliğini ve pazar imkânlarını elde etme vasıtası olarak görmüştür. Bu bölgede Büyük devlet olmak isteyen ABD, Ermenilere iktisadi çıkarlarını gerçekleştirmek amacı ile yaklaşmıştır. ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilere yaklaşımında, 1775-1783 yıllarında İngiltere’ye karşı vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi sonrasında güçlü devlet olabilmenin, ekonomik ve ticari çıkarların geliştirilmesi ile elde edileceğini kavramış olması yatmaktadır. Hâlbuki ABD bağımsızlığını ve ülkesinin sahip olduğu kaynakları korumak amacı ile “Amerika Amerikalılarındır” ilkesini dış politikasının esası olarak benimsemişse de, ekonomik ve ticari açıdan gelişebilmek için bu esası zaman zaman göz ardı etmekten de çekinmemiştir...

Metnin tamamı için tıklayınız...