Avrupalı Seyyahların ve Bazı Batılı Devletlerin Osmanlı Coğrafyası’ndaki Ermenilere Yönelik Destek Faaliyetleri | Doç. Dr. İsmail MANGALTEPE

Osmanlı Devleti’nin son asrı, Türk tarihinin sayfalarında acıların, ihanetlerin ve siyasi entrikaların çokça yaşandığı bir dönem olarak yer almıştır. Anavatanı Orta Asya bozkırları olan Türk kavimlerinin meydana getirdiği Devlet-i Aliyye, en uzun ömürlü ve en teşkilatlı devlet olarak bilinmektedir. Türkler, beraber yaşadıkları topluluklara veya göç ettikleri yerlerdeki yerli halka her zaman hoşgörü ve anlayışla yaklaşmış, bunun yanında vergisini veren ve devlete itaat eden herkese hür yaşama hakkını en geniş manada vermiştir. Ancak tarihin akışı içinde Avrupa’daki sosyal değişmeler ve yeni akımlar Devlet-i Aliye’ye sıçrayarak toplumun farklı katmanlarında bir takım huzursuzlukların ve de sözde özgürlük isteyen isyankâr toplumların hareketlenmelerine sebep olmuştur...

Metnin tamamı için tıklayınız...