Diplomatik Belgelerle Fransa’nın Ermeni Siyasetine Bakışı | Prof. Dr. Hasan Berke DİLAN

XIX. yüzyıl sonlarında XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti dış dinamiklerin etkisi altındadır. Kaçınılmaz dünya savaşında rol alacak iki bloktan bir tanesinin yörüngesine girecektir.

Diplomatik belgeleri okurken, Alman zırhlısı Goben’in Karadenize açılması sırasında gemide bulunan Amerikalı bir doktorun ifadesi şöyledir: “…ne kendisinin ne de gemide bulunan Türklerin Rus limanlarının bombalanacağından haberi olmadığı yönündedir...

Gizli paylaşım planları gereği İtilaf devletleri karalarını şu şekilde almaktadırlar: Paris’te Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda alınan siyasi bir karar, sırasıyla Petrograd’a, sonra Londra’ya ulaşmaktadır. Bu merkezlerden olur alındıktan sonra diplomatik kripto Paris’e geri dönmektedir. Yani İtilaf devletleri tarafından alınan tüm kararlar ortaklaşa alınmış ve uygulamaya konulmuştur...

Metnin tamamı için tıklayınız...