Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine | Dr. Bilâl N. ŞİMŞİR

Amerika’da Ermeni propagandasının tarihi, Türk-Amerikan ilişkilerinin ilk dönemlerine kadar uzanır. Bu propaganda önce tacirlerden, misyonerlerden, konsoloslardan kaynaklanmıştır. Propagandanın kökenleri ise epey derindedir.

Türk-Amerikan ilişkileri önce tacirler ve misyonerlerle başladı. Amerika’dan Türkiye’ye ilk gelenler tacirler ve misyonerler oldu. Bunlar ABD’nin bir çeşit öncüleriydi. Amerikan konsolosları ve diplomatları, sonradan onları izlediler. Demek, Amerika’nın önce girişken ve atak vatandaşları Türkiye’ye gelmiş, kamu görevlileri veya Devlet sonradan onları izlemiştir.

Amerikan ticaret gemileri, XIII. yüzyıl sonlarında ilk kez İzmir limanında göründüler. Az sonra Amerikan tüccarı İzmir’de sürekli iş tuttu. İlk Amerikan misyonerleri, 1820’lerde, yani Yunan ayaklanması günlerinde İzmir’e çıktılar. Oradan Anadolu içlerinde Ermenileri keşfe yollandılar. 1830’larda Amerikan tüccarı, misyoneri, diplomatı ve konsolosu ile Türkiye’ye yerleşti...

Metnin tamamı için tıklayınız...