Osmanlı Ermenilerinin Liverpool’daki Zararlı Faaliyetleri ve Yurda Girme Teşebbüsleri | Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU, Aslı ŞENOL

Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahale, devletin zayıfladığı son dönemlerinde artmıştı. Bu müdahaleler, kısmi de olsa devletin egemenlik haklarına zarar verir nitelikler de taşıyordu. Avrupalı devletlerin gerçekleştirdiği bu tür müdahalelerle Osmanlı Devleti’nden bağımsız devletler kopma süreci de işletiliyordu. Avrupalı Devletler bu müdahalelerini gizli bir şekilde yapmaya devam etmekle birlikte, aşikâre yapmaktan da çekinmiyordu. Buna ilk örnek olarak da 1827 yılında Yunanistan’ın Osmanlı Devletinden kopartılarak Bağımsız hâle getirilmesi açık bir örnekti.

Avrupalı Devletler, 1815 Viyana Statüsünün, egemen devletlerin içindeki hiçbir milliyetçi isyana destek verilmeyecek mealindeki açık maddeye ortak imza koymalarına rağmen, bu imzadan 12 yıl sonra 1827 yılında, bu imzalarının tersine Yunanistan’ın bağımsızlığını desteklemişler, bu konuda açık taraf olmuşlar hatta Osmanlı Devletini, Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımaya zorlamak için ona ortak (İngiltere, Fransa ve Rusya) savaş açarak Navarin Limanında donanmasını yakmışlardı. Avrupalı Devletlerin bu şekilde, Osmanlı Devleti’ne savaşa varan içişlerine müdahale süreci aslında, basit bazı ıslahatlar olarak başlıyordu...

Metnin tamamı için tıklayınız...