Türk-Amerikan İlişkileri Çerçevesinde Amerika’nın Ermeni Faaliyetlerindeki Rolü | Prof. Dr. Erdal AÇIKSES, Okt. Ebru GÜR

Amerika kuruluşunu tamamladıktan sonra, özellikle ticaret sahasını genişletip/geliştirmek amacıyla kıtalar arası ilişki kurmak için Akdeniz’e yönelmiş, bu da Osmanlı Devleti ile çıkarlarının genellikle çatışmasına sebep olmuştur. Doğaldır ki hızla gelişen Birleşik Amerika’nın dünya siyasetinden uzak, sadece Amerika Kıtası ile sınırlı bir politika izlemesi mümkün değildi. Dünya, Avrupa devletlerinin hızlı bir şekilde sömürgeleştirmesine maruz kalıyordu. Bu sömürgeleştirme politikası; Avrupa devletlerinin lehine, Birleşik Amerika’nın aleyhine bir gelişme göstermişti. Birleşik Amerika’nın sömürgecilik faaliyetlerinde geri kalacağı düşüncesi, hızlı bir sömürgecilik için harekete geçmesine sebep olmuştur. Böylece Amerika bir yandan yeni sömürge alanları elde ederken, bir yandan da Avrupa’ya karşı bir denge politikası uygulamaya başlamıştır. Amerika menfaatleri doğrultusunda ne yapması gerekiyorsa yapmaya; kendini bu konuda engelleyen Monroe Doktrini’ni1 de değişik yorumlarla delmeye başladı...

Metnin tamamı için tıklayınız...