Yakınçağda Osmanlı Devleti’ni Parçalama Politikaları ve Ermeni Meselesi | Prof. Dr. Mustafa TURAN

Yakınçağ, imparatorlukların parçalanarak yeni (milli) devletlerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu gelişimin felsefi, fikri ve tarihi sebepleri başka bir çalışmanın konusu olmakla birlikte Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve Osmanlı topraklarında yeni milli devletlerin ortaya çıkması bu sebeplerin dışında bir mesele değildir. Bu itibarla Fransız İnkılâbı’nın, çok milletli ve kültürlü bir yapıda bulunması sebebiyle fikri açıdan Osmanlı Devleti’ni etkilediği bir gerçektir. Ayrıca ihtilâl sonrası askeri ve siyasi bir güç haline gelen Fransa’nın yöneldiği coğrafyanın Osmanlı ülkesi olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Burada hem fikri hem de siyasi zeminde değerlendirilmesi gereken başka bir konu Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayr-ı Türk unsurların bağımsızlık istekleri ve bu isteklerin büyük Avrupa devletlerinin emperyalist gayeleriyle telifi meselesidir...

Metnin tamamı için tıklayınız...