Tehcir ve 'Kırımlar' Konusunda Ermeni Propagandası Hıristiyanlık Dünyasını Nasıl Aldattı?

Salahi R. SONYEL  BELLETEN, Cilt: XLI - Sayı: 161 - Yıl: 1977 Ocak, 161

Türkiye I. Dünya Savaşı sırasında ve bu savaşın hemen sonunda, düşmanlarına karşı bir ölüm-kalım mücadelesi yürütürken, kendi sınırları içinde, öteki "milletlere" kıyasla oldukça müreffeh bir hayat süren Ermenilerden bazılarının, yabancılarca kışkırtılan, çıkar düşkünü önderlerince aldatılarak kendi yurtlarıTürkiye'ye karşınasıl ihanet ettikleri, bir süre önce Türkçe ve İngilizce olarak Ankara ve Londra'da yayımlanan dört eserimde belgesel olarak saptanmıştır.

Metnin tamamı için tıklayınız...