Grigori Artsruni ve Ermeni Milliyetçiliğinin Irkçı -İşbirlikçi Kökleri | Arş. Gör. Mehmet PERİNÇEK

1915 olaylarına giden süreci anlamanın en temel noktalarından biri de Ermeni milliyetçiliğinin doğuşu ve özelliklerinin incelenmesidir. Dönemin belgeleri, Ermeni milliyetçiliğinin Batı’nın ve Çarlık Rusyası’nın özellikle 19. yüzyılda başlayan Ermenileri Türkiye’ye karşı kullanma tasarımlarına paralel olarak geliştiğini göstermektedir. Özellikle ideologlarının yayınları ve belgeleri, Ermeni milliyetçiliğinin işbirlikçi, bağnaz ve saldırgan köklerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Ermeni milliyetçiliğinin ilk teorisyenlerinden Grigori Yeremeyeviç Artsruni’nin fikirleri ve hareketi oturttuğu temel büyük önem taşımaktadır...

Metnin tamamı için tıklayınız...